Huyện đoàn Tiên Lãng: Kết nạp 1.822 đoàn viên mới

20:44 04/03/2021

Năm qua, triển khai công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, Huyện đoàn Tiên Lãng đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, “Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”, “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”…

Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, thực hiện chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”. Nhờ đó, trong năm, toàn huyện có 75 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022. Trong năm, toàn huyện đã tổ chức kết nạp Đoàn cho 1.822 thanh niên.

Đáng chú ý, trong năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ra quyết định thành lập Đoàn xã Vinh Quang và Đoàn xã Quyết Tiến; thành lập Chi đoàn Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Tiên Lãng theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ- TU; kiện toàn chức danh Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm soát huyện, Ban Chấp hành và chức danh Phó Bí thư Đoàn khối Chính quyền, chức danh Bí thư Đoàn xã Tự Cường và Đại Thắng, Đoàn Thanh niên Thị trấn…

Ngoài ra, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong hoạt động của Hội LHTN các cấp, đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động của các loại hình CLB, đội, nhóm theo sở thích nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút tập hợp thanh niên vào tham gia; vận dụng tính tích cực của các trang mạng xã hội để chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và định hướng hành động của đoàn viên, thanh niên…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông