Huyện Kiến Thụy đẩy mạnh công tác thu và chống thất thu ngân sách

15:26 14/07/2023

Xác định nhiệm vụ thu và chống thất thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thời gian qua, huyện Kiến Thụy đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 15% trở lên, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Kiến Thụy tăng cường về nội lực, chủ động trong đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Thu và chống thất thu ngân sách được huyện Kiến Thụy xác định là giải pháp hữu hiệu giúp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo tiền đề vững chắc chủ động trong đầu tư phát triển

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kiến Thụy Ngô Duy Khâm cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách huyện ước đạt 173,413 tỷ đồng, bằng 42,9% so với dự toán, đạt 79,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, qua đánh giá, công tác thu ngân sách của huyện còn một số hạn chế và khó khăn, đặc biệt trong năm 2023. Bên cạnh một số sắc thuế đạt cao, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp, cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững; thu tiền sử dụng đất toàn huyện 6 tháng đầu năm mới chỉ bằng 5,6% so với dự toán thành phố giao.

Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường bất động sản hiện đang trầm lắng, một số dự án đấu giá còn chậm đưa vào đấu giá do tiến độ GPMB, xây dựng hạ tầng còn chậm…

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác chống thất thu ngân sách giữ vai trò vô cùng quan trọng. Hàng năm, UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách; chủ động xây dựng các chuyên đề chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực đất đai, thương mại dịch vụ, xăng dầu, vận tải, xây dựng cơ bản, quản lý thuế vãng lai và các hộ kinh doanh thuế khoán.

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức các diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế nhanh chóng và thuận lợi.

Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp, qua đó giúp tăng thu ngân sách. Công tác thu nợ đọng thuế được triển khai quyết liệt, các biện pháp thu hồi nợ được triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ tuyên truyền đến áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Ngoài ra, các chương trình chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xăng dầu, thương mại dịch vụ… đã đạt được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện.

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách nhiệm kỳ 2020-2025 (thu thường xuyên trên địa bàn hàng năm tăng so với năm trước từ 15%-17% trở lên; phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 590 đến 650 tỷ đồng), huyện Kiến Thụy tập trung thực hiện đầy đủ, hiệu quả các giải pháp tăng nguồn thu.

Trong đó, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá đất dịch vụ thương mại trên địa bàn nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn đề đầu tư hạ tầng và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, sắp xếp và tăng cường công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai...

Cùng với đó, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và các tổ chống thất thu ngân sách. Huyện chỉ đạo gắn trách nhiệm của UBND cấp xã trong kết hợp với ngành thuế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện tăng thu ngân sách. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư, tạo nguồn thu mới, nguồn thu có tính bền vững cho ngân sách địa phương…

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông