HUYỆN TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  09:49 21/07/2022

  Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo tuyển dụng:

  1. Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022:

  - Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

  - Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bạch Đằng.

  - Yêu cầu về trình độ: Đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của chức danh tuyển dụng.

  Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 13/7/2022 đến 17 giờ ngày 11/8/2022 tại Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng; đồng chí Phạm Ngọc Hải tiếp nhận, số điện thoại: 02253.883.262 hoặc 079.510.2839.

  2. Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao năm 2022:

  - Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

  - Vị trí tuyển dụng: Vị trí Nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, cổ động; Thư viện 01 chỉ tiêu; vị trí Phát thanh viên 01 chỉ tiêu; vị trí Quản lý vận hành kỹ thuật hệ thống 01 chỉ tiêu; vị trí Nghiệp vụ công tác thiếu nhi, hướng dẫn viên văn hóa 01 chỉ tiêu.

  - Yêu cầu về trình độ: Đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của vị trí việc làm.

  Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 13/7/2022 đến 17 giờ ngày 11/8/2022 tại Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng; đồng chí Mai Hà Thu tiếp nhận, số điện thoại: 0911.975.466.

  Thông tin chi tiết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=HTL

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông