Huyện ủy Kiến Thụy: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

09:07 27/12/2021

Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ huyện và chính quyền; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vận động nhân dân của huyện Kiến Thụy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022 của Huyện ủy Kiến Thụy

Trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng nhân dân được huyện ủy Kiến Thụy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong đó, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nghiện cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV trong toàn Đảng bộ huyện.

Chỉ đạo triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Huyện ủy đã bổ nhiệm mới 11 đồng chí; điều động, bổ nhiệm 21 đồng chí; bổ nhiệm lại 16 đồng chí... Trong năm, đã Quyết định kết nạp Đảng cho 154 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 159 đảng viên dự bị.

Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 204 đảng viên; làm thủ tục đề nghị phát thẻ Đảng cho 328 đảng viên; trao huy hiệu đảng và cấp phát kinh phí kịp thời cho 315 đảng viên; hoàn thiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng lần 4 đối với 54 chi, đảng bộ cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên được chú trọng, nâng cao.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát. Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 196 lượt tổ chức đảng và 7 đảng viên; tiến hành giám sát đối với 7 lượt tổ chức đảng và 4 đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác dân vận, Huyện ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 25-10-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội của huyện. Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp thực hiện 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát về thực trạng chất lượng hoạt động và tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả công tác dân vận vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên các lĩnh vực được triển khai nghiêm túc, sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chỉ đạo của cấp trên, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; nắm bắt dư luận xã hội, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng, chống dịch Covid -19; tham gia hưởng ứng cuộc bầu cử, thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giải phóng mặt bằng, xây sửa nhà cho hộ nghèo, người có công. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947* 27-7-2021); thực hiện tốt công tác vận động, kết nạp hội viên, đoàn viên; tổ chức thành công Đại hội đại biểu huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Huyện ủy Kiến Thụy xác định trong năm 2022 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng nhân dân.

Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện; tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2021 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”; chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng”.

Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021, ký giao ước thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh năm 2022; chỉ đạo tiếp tục khảo sát, thành lập chi bộ đảng, đoàn thể theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 -2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; giám sát công tác lãnh đạo và kết quả thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đối với công tác dân vận, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, phản ánh kịp thời tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với những chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng…; kịp thời phản ánh những kiến nghị, bức xúc của nhân dân ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra những vấn đề phức tạp; tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua Dân vận khéo; quan tâm, chú trọng lựa chọn và thực hiện các mô hình có chất lượng, hiệu quả thực chất, có sức lan tỏa và khả năng nhân rộng; tổ chức biểu dương, khen thưởng các mô hình điển hình, tiêu biểu…

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông