Huyện ủy Vĩnh Bảo: Tập huấn “kỹ năng xây dựng tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới”

18:12 09/04/2024

Sáng 9/4, tại Trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tập huấn “kỹ năng xây dựng tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới”; phát động cuộc thi chính luận năm 2024. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là các cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu được đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân truyền đạt các nội dung triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tập huấn “Kỹ năng xây dựng tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” năm 2024.  

Quang cảnh hội nghị 

Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới dự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã phát động cuộc thi viết chính luận năm 2024. Thông qua cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông