Huyện Vĩnh Bảo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy, nổ

17:36 25/08/2020

Thời gian qua, huyện Vĩnh Bảo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, quy định, kiến thức pháp luật về PCCC đến các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư và hộ gia đình trên địa bàn.

Học sinh huyện Vĩnh Bảo tham gia buổi tuyên truyền về PCCC

Đặc biệt, CAHVĩnh Bảo tập trung tham mưu, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác phòng ngừa…; trong đó tập trung vào phổ biến trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở, chủ hộ gia đình trong công tác PCCC, những điều kiện về an toàn PCCC đối với cơ sở, khu vực dân cư; Hướng dẫn những kỹ năng, xử lý khi có sự cố, cháy, nổ và cách thoát nạn. Đồng thời lồng ghép các chuyên mục về công tác an toàn giao thông; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; Phòng chống tội phạm tín dụng đen; phương thức hoạt động của tội phạm ma túy... góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công an huyện còn phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, nhất là việc thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay sơ hở, thiết sót gây mất an toàn về PCCC, từ đó có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn kịp thời, từng bước giúp cho người dân, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCCC theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông