Kế hoạch kiểm tra liên ngành chống khai thác hải sản bất hợp pháp

15:43 10/03/2020

Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực thủy sản, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU) của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khai thác, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, kinh doanh, vận chuyển thủy sản trên địa bàn thành phố; thông qua tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản; Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố năm 2020 vừa ban hành kế hoạch số 01/KH-ĐK TrLN, ngày 2-3-2020.
Phạm vi kiểm tra, kiểm soát là khu vực vùng biển Hải Phòng quản lý; cửa sông, cửa biển, khu vực tàu cá neo đậu trên địa bàn thành phố

Theo đó, để kế hoạch triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đoàn sẽ tiến hành tuần tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc các tàu cá chấp hành các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Trong quá trình đó sẽ kết hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn Luật, nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân trong lĩnh vực thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động thủy sản, quản lý tàu cá, các vấn đề an ninh biên giới biển, đảo trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Thực hiện đúng quy định, thủ tục, nội dung cuộc thanh, kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Phạm vi kiểm tra, kiểm soát là khu vực vùng biển Hải Phòng quản lý; cửa sông, cửa biển, khu vực tàu cá neo đậu trên địa bàn thành phố.

Nôi dung kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động thủy sản về việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về chống khai thác IUU; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian kiểm tra, kiểm soát được tổ chức thành 5 đợt. Đợt 1 tiến hành từ 3-3 đến 7-3. Các đợt kiểm tra tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thực tế để triển khai cho phù hợp, hiệu quả...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông