Kết nạp 17.849 hội viên ưu tú trở thành đoàn viên

16:41 23/03/2021

Năm qua, triển khai công tác Hội, tổ chức cơ sở Hội các cấp trên địa bàn thành phố đã thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển hội viên mới.
Đoàn phường Thượng Lý, Hồng Bàng chú trọng phát triển đội ngũ đoàn viên

Công tác quản lý hội viên được cơ sở Hội các cấp không ngừng đổi mới sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị.

Chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội) được tổ chức Hội các cấp phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong việc thực hiện. Theo đó, trong năm, toàn thành phố đã kết nạp thêm 10.680 hội viên mới vào tổ chức Hội.

Công tác tập hợp thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên trên địa bàn dân cư cũng được cơ sở Hội các cấp chú trọng. Các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích được thành lập đã góp phần đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên.

Đáng chú ý, trong năm, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho hội viên; các cấp bộ Hội trên địa bàn thành phố đã phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp 17.849 hội viên ưu tú trở thành đoàn viên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông