Kết nạp trên 33,1 nghìn đoàn viên mới

14:35 22/06/2021

Năm qua, triển khai công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn tới các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; chủ động phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và tham gia các lớp bồi dưỡng trực tuyến do Trương ương Đoàn tổ chức.
Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng) chú trọng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

Các cấp bộ Đoàn chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên mới được kết nạp, có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên mới như: tiếp tục triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022”, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới; phát triển mô hình kết nạp đoàn viên tại khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố nhằm khơi dậy trong thanh niên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Nhờ đó, trong năm 2020, toàn thành phố đã kết nạp được 33.152 đoàn viên mới…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông