Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

16:49 27/12/2016

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự CAND
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự CAND

Sáng 26-12, Hội nghị Công an toàn quốc được khai mạc trọng thể tại Hà Nội, tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng CAND. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2017 và những năm tiếp.

Kết quả nổi bật là lực lượng Công an đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bên cạnh đó, các lực lượng Công an với những giải pháp  bài bản, đồng bộ, quyết liệt, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; TTATXH có chuyển biến tích cực hơn; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng CAND trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường XHCN; cán bộ, chiến sĩ CAND phải là những người trung thành nhất với Đảng, chỉ biết “còn Đảng, còn mình”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không ngừng phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng CAND; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Lực lượng CAND phải thường xuyên nỗ lực từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng, phát triển đất nước.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ: Lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả, chiến công và thành tích đạt được trong năm qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND thời gian tới, trước mắt là năm 2017; lực lượng CAND sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Bộ trưởng hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, với đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống.

Tại hội nghị trong buổi sáng và chiều qua, các đại biểu đã tiến hành thảo luận dưới sự điều hành của thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

VH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông