Kiến Thụy triển khai 5 nhiệm vụ toàn dân bảo vệ ANTQ

17:16 06/04/2011

Năm 2010, cấp uỷ, chính quyền huyện Kiến Thụy đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ban ngành chức năng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ ANTQ.

Trao thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Trao thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Qua đó, huyện đã củng cố các mô hình hiệu quả và xây dựng mới nhiều mô hình quần chúng tự quản, liên kết bảo vệ ANTT và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời phát huy vai trò xung kích của các lực lượng nòng cốt đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Với thành tích đạt được, nhân dân xã Thanh Sơn vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 36 lượt tập thể và cá nhân của huyện được các cấp khen thưởng.

Năm 2011, huyện Kiến Thụy quyết tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng BVANTQ, đó là: tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân nhân tham gia phong trào; đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa công an với MTTQ và các ngành, đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng và củng cố phong trào ở cơ sở với những mô hình phù hợp, hiệu quả; xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào và nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào ở mọi lúc, mọi nơi…


PTH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông