Kỳ họp thứ 13, HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận

09:20 15/09/2020

Chiều ngày 14-9, Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 13. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng phát biểu khai mạc kỳ họp

 Các đại biểu HĐND quận Hồng Bàng bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự theo luật định. Theo đó, HĐND tiến hành Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND quận đối với các ông Phạm Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận để nhận nhiệm vụ mới; ông Phạm Quang Vĩnh - nguyên UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND quận đối với ông Đỗ Việt Hưng - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận đối với  bà Nguyễn Thị Thanh Vân - UVBTV, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận đối với ông Lê Văn Mịch - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, nguyên Chánh Văn phòng quận. Các đại biểu HĐND quận tiến hành  bầu bà Lê Thị Vân - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, đại biểu HĐND quận khóa XVIII,  giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021; bầu ông Đỗ Việt Hưng - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu bà Cao Thị Thanh Xuân - UVBTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Lý, đại biểu HĐND quận khóa XVIII, giữ chức Trưởng ban Kinh tế - xã hội, HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021; bầu bà Lê Thị Lan - QUV, Phó Ban Tổ chức Quận ủy, đại biểu HĐND quận khóa XVIII giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời bầu Ủy viên UBND quận đối với ông Lê Tâm - QUV, Chánh Văn phòng quận.

Thường trực Quận ủy Hồng Bàng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) trên địa bàn quận.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha