Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 * 19-8-2020): Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

17:11 19/08/2020

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm Phóng, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh Sát, ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ngày 19-8-1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Quân quân Hạng Nhất trao tặng lực lượng CAND nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

75 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ; luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mỗi chiến công, thành tích, mỗi gương người tốt – việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của CBCS Công an đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính mạng, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND qua mỗi chặng đường, giai đoạn lịch sử cách mạng.

Ban giám đốc CATP Hải Phòng cùng các đại biểu đại diện cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2015 - 2020 tại Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy CAND 

Ra đời vùng với lực lượng Công an toàn quốc, lực lượng Công an Hải Phòng trong quá trình chiến đấu, xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể quần chúng; trong sự tin yêu, đùm bọc của Nhân dân, đã không ngừng trưởng thành, góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử của Cách mạng Việt Nam.

Trên chặng đường vẻ vang nhưng đầy gian khổ, hy sinh, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, xây dựng CNXH, lực lượng Công an Hải Phòng luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân; nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên  và hạnh phúc của Nhân dân.

Là lực lượng vũ trang cách mạng từ Nhân dân mà ra, lực lượng Công an Hải Phòng luôn ý thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình; gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dựa vào dân để công tác, chiến đấu. Công an Hải Phòng thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Cũng vì vậy, lực lượng Công an Hải Phòng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tụy trong công việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Công an Hải Phòng đã biết dựa vào dân để khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ tạo thành thế trận vững chắc bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố. Từ các phong trào “3 không”, “3 phòng”, “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của lực lượng CAND nói chung, Công an Hải Phòng nói riêng.

BCH Đảng bộ CATP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Hải Phòng đã đúc rút cho mình 6 bài học kinh nghiệm, trong đó điều tiên quyết là phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Hoạt động của lực lượng Công an Hải Phòng phải dựa vào Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Công an Hải Phòng thường xuyên đổi mới các mặt công tác, biện pháp nghiệp vụ, phương pháp đấu tranh, bảo đảm sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành và các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố; luôn nhạy bén, nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm; đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ trinh sát, chủ động phòng ngừa, tiến công tội phạm, vận dụng sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo”, giải quyết tội phạm ngay từ nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm và phải xây dựng lực lượng, củng cố đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử. Lực lượng Công an Hải Phòng tập trung xây dựng đội ngũ CBCS chuyên trách, chuyên sâu, giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm, đồng thời phải xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp, tạo thành thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Cùng với đó là việc trân trọng và quy tụ mọi tài năng; nhạy bén, sáng tạo trong công việc; tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Ngày nay, mỗi CBCS Công an Hải Phòng luôn tự hào phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, đồng thời nghiêm túc rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, bất cập, giữ vững phẩm chất cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH đất nước và thành phố.

Vinh quang thay Công an nhân dân Việt Nam! Tự hào về truyền thống vẻ vang và với kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, chiến đấu, 75 năm qua, lực lượng Công an Hải Phòng nguyện tiếp tục phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc; nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, siết chặt kỷ cương, tăng cường cơ sở - Vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng phong cách CBCS Công an Hải Phòng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Công an Hải Phòng nguyện không ngừng phấn đấu, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng văn minh, hiện đại, tạo môi trường thu hút đầu tư an toàn, hấp dẫn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đột phá, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông