Ngân hàng Chính sách xã hội quận Lê Chân: Hiệu quả từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

17:24 15/06/2021

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Lê Chân đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của ngành, phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn

Trong đó, đặc biệt là các Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Hỗ trợ người lao động duy trì và mở rộng việc làm, phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập…đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận thực hiện giao dịch tại phường Niệm Nghĩa

 Là một trong 6 chương trình trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được Ngân hàng chính sách xã hội quận Lê Chân đang triển khai thực hiện, Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một kênh tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ người dân có việc làm mới, duy trì được việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019-CP về sửa đổi bổ sung  một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015, quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.  

Theo đó, để chủ động triển khai thực hiện,  Ngân hàng CSXH quận Lê Chân đã tổ chức  tập huấn nâng cao nghiệp vụ đối với cán bộ Ban giảm nghèo, Tổ chức hội nhận ủy thác các phường, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn, đồng thời công khai văn bản hướng dẫn tại điểm giao dịch cố định các phường.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận thực hiện giao dịch tại phường Niệm Nghĩa

Tại thời điểm nguồn vốn cho vayhỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đang được ủy thác qua các tổ chức hội nhận ủy thác các phường, trong quá trình triển khai Ngân hàng đã chủ động tham mưu đề xuất với Trưởng ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quận phân bổ nguồn vốn kịp thời tới các phường để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó tổ chức Hội, tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc các công đoạn ủy thác, ủy nhiệm với Ngân hàng chính sách, hướng dẫn khách hàng vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, thực hiện tốt các quy định về gửi tiền Tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn, trả lãi hàng tháng, trả nợ phân kỳ, đến hạn theo quy định.

Tính đến ngày 31/5/2021, dư nợ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng CSXH quận Lê Chân đạt 36.352 triệu đồng, với 1.040 hộ vay. Qua công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, chất lượng tín dụng duy trì tốt, không có nợ xấu, nợ quá hạn. Nhiều hộ vay vốn đã sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả nguồn vốn cho vayhỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nói riêng, Ngân hàng CSXH quận Lê Chân tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Quận ủy, HĐND, UBND quận về về định hướng phát triển kinh tế xã hội của quận Lê Chân, đầu tư vào các mô hình, dự án tạo việc làm cho người lao động, người lao động có nhu cầu về việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, người lao động  có việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thực hiên tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông