Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Ngô Quyền: Triển khai giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ

10:09 21/05/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ngô Quyền đã tổ chức giải ngân cho các đối tượng được thu hưởng chương trình đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

NHCSXH quận Ngô Quyền giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH quận Ngô Quyền được triển khai các chính sách cho vay ưu đãi gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, trong đó quan tâm đến đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các huyện, thành phố vì tác động của dịch Covid-19 quay trở về địa phương sinh sống và có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân;

cho vay đối với học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động do Covid-19 và Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023.

Ngay sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH quận đã báo cáo, tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho UBND các phường và thực hiện giải ngân các món vay.  

Theo đó, NHCSXH quận đã giải ngân theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 6 lao động tại phường Cầu Đất với số tiền là 300 triệu đồng; cho vay nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 79 lao động số tiền là 4.000 triệu đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 là 5 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập với số tiền là 420 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đã tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH quận, UBND các phường, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông