Nguồn vốn huy động tín dụng tiếp tục tăng trưởng

09:11 01/12/2022

Trong tháng 11-2022, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố tiếp tục tăng trưởng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

NHNN tích cực triển khai các chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo số liệu từ Cục thống kê thành phố, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/11/2022 đạt 274.909 tỷ đồng, bằng 106,03% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2% trên tổng dư nợ.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm ước đạt 164.251 tỷ đồng, bằng 107,74% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 59,75%; tiền gửi thanh toán ước đạt 105.117 tỷ đồng, bằng 104,21% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 38,24%; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 5.542 tỷ đồng, bằng 92,85%, chiếm tỷ trọng 2,02%.

Các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.

Tính đến hết tháng 11-2022, tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn cho vay ước đạt 176.329 tỷ đồng, bằng 120,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho vay ngắn hạn ước đạt 92.092 tỷ đồng, bằng 121,08% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 52,23%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 84.237 tỷ đồng, bằng 119,26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 47,77%.

Từ nay đến cuối năm 2022, NHNN chi nhánh thành phố tiếp tục chỉ đạo TCTD trên địa bàn triển khai tích cực và hiệu quả chính sách và giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, tiếp nhận và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của khách hàng, người dân; xử lý nghiêm các TCTD không chấp hành, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai theo đúng chủ trương, chỉ đạo của NHNN.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông