Nguyện theo gương Bác

09:59 12/05/2017

* Đảng ủy Quân sự thành phố: Thường xuyên học tập và làm theo gương Bác

Sáng 10-5, Đảng ủy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham dự buổi học tập có 150 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị.

Các học viên được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản, cốt lõi về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nêu cao trách nhiệm trong phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ, LLVT thành phố. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 của BCH TW khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

* Huyện Kiến Thụy: Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 

Sáng 10-5, Ban thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017. 

Sau gần một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đã có 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể huyện hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tập thể, gần 400 cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý cam kết; 84% đảng viên có kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; có 36 tập thể và 41 cá nhân được các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tôn vinh và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, trong thời gian tới, Đảng ủy huyện Kiến Thụy đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chú trọng quán triệt học tập tốt Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

* Quận ủy Lê Chân, Đồ Sơn: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 10-5, Quận ủy Lê Chân tổ chức quán triệt học tập chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quận.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung quan trọng của chuyên đề gắn với những ví dụ minh họa thực tiễn giúp cán bộ, Đảng viên quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị nhằm giúp đảng viên, trọng tâm là cán bộ chủ chốt quận nhận thức sâu sắc hơn nữa những bài học thực tiễn, tạo sự chuyển biến trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

* Vừa qua, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham gia chuyên đề có trên 700 đảng viên.

Các đảng viên được nghe ông Phạm Văn Vương, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy giới thiệu về chuyên đề năm 2017; sự cần thiết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những biện pháp phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển thành phố và đất nước. 

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông