Nhân rộng các mô hình thôn NTM kiểu mẫu

21:42 22/05/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến hết năm 2018, Hải Phòng có 89 xã đạt chuẩn NTM; bình quân các xã đạt 17,5/19 tiêu chí.

Xã Kiến Thiết (Tiên Lãng) phấn đấu nhân rộng các mô hình thôn NTM kiểu mẫu

Theo kế hoạch, năm 2019, thành phố phấn đấu có 50 xã còn lại cán đích NTM (đảm bảo 100% (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn NTM). Xây dựng huyện Cát Hải đạt chuẩn huyện NTM; hai huyện An Dương và Kiến Thụy về cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Theo đó, số công trình hạ tầng NTM của 50 xã phấn đấu về đích năm nay khoảng 504 công trình. Trong đó, có 79 công trình phân bổ vốn, thực hiện năm 2018 (75 công trình đã hoàn thành, 4 công trình trên địa bàn huyện Thủy Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành năm 2019), 425 công trình phân bổ vốn, thực hiện năm 2018-2019 (trong đó có 297 công trình khởi công mới năm 2019). Hiện, các huyện đã phân bổ kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn mới năm 2019 cho các xã.

Cùng với đó, thực hiện chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đến nay, đã có 8 thôn được công nhận đạt chuẩn.

Từ nay đến cuối năm, thành phố phấn đấu xây dựng, hoàn thành các tiêu chí NTM của 3 huyện: Cát Hải, An Dương, Kiến Thụy; đề xuất Trung ương thẩm định, xét, công nhận huyện Cát Hải đạt chuẩn huyện NTM. Hỗ trợ phát triển 15 sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại các xã đã đạt chuẩn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình thôn NTM kiểu mẫu tại các địa phương; xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông