Những điểm mới của Thông tư 66/2023/TT-BCA: Kỳ II. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết thủ tục về cư trú

22:59 21/05/2024

Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Cụ thể, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục về cư trú.

Theo Thông tư này việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”, thông tư bổ sung quy định về việc nộp hồ sơ qua ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến khác tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC.

Đồng thời, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công Bộ Công an là Cổng dịch vụ công duy nhất của Bộ nên bãi bỏ quy định về nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Cùng với đó, Thông tư còn bổ sung quy định về đăng ký thường trú trực tuyến sử dụng biểu mẫu điện tử.

Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn; đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác trừ trường hợp theo yêu cầu của Luật Cư trú) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp 1 mã số hồ sơ TTHC để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú. Đối với trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú.

Công dân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

Thông tư 66 cũng bổ sung cụ thể quy định về việc thông tin, giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), CSDL chuyên ngành thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú.

Khi thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh đã có trong CSDLQG về DC thì công dân không phải xuất trình giấy tờ chứng minh về người chưa thành niên, người cao tuổi

Thực hiện đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, bổ sung quy định cụ thể với trường hợp thông tin chỗ ở hợp pháp đã được khai thác từ CSDLQG, CSDL chuyên ngành kết nối với CSDLQG về DC thì công dân không phải xuất trình giấy tờ chứng minh.

Đơn cử, khi thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh đã có trong CSDLQG về DC thì công dân không phải xuất trình giấy tờ chứng minh về người chưa thành niên, người cao tuổi.

Trường hợp thông tin về chỗ ở hợp pháp đã được khai thác từ CSDL nhà ở, đất đai, công chứng thì không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ chứng minh về chỗ ở hợp pháp.

Đối với trường hợp thông tin về trẻ em mới sinh, thông tin thay đổi về hộ tịch, xác định lại dân tộc, thông tin chết, tước quốc tịch, thôi quốc tịch đã được CSDL hộ tich điện tử chia sẻ cho CSDLQG về DC thì không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ chứng minh….

Cùng với đó, Thông tư 66 cũng bổ sung quy định nhằm tạo chế tài xử lý hồ sơ đối với trường hợp công dân kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các thủ tục về cư trú, đặc biệt bổ sung quy định đối với trường hợp công dân kê khai cung cấp thông tin không đúng sự thật thì không được hoàn trả lại lệ phí đăng ký cư trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông