Phát huy truyền thống Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng

17:05 12/07/2011

Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc. Ngày 12-7-1946 phá vụ án Ôn Như Hầu tại Hà Nội, đập tan kế hoạch của bọn Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp âm mưu tổ chức cuộc đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đội ngũ Chiến sĩ an ninh Hải Phòng hôm nay
Đội ngũ Chiến sĩ an ninh Hải Phòng hôm nay

Chiến công phá vụ án Ôn Như Hầu không chỉ có ý nghĩa to lớn về đấu tranh chống phản cách mạng mà còn giữ vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Ngày 12-7-1946 là mốc son lịch sử vẻ vang và trở thành ngày truyền thống của lực lượng ANND.

Là một bộ phận của An ninh nhân dân Việt Nam, ANND Hải Phòng vừa ra đời đã sát cánh cùng các lực lượng cách mạng chiến đấu chống thù trong giặc ngoài, tiêu diệt bọn phản động và tay sai Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn Hồ Chủ tịch khi Người thăm Pháp trở về tổ quốc qua Hải Phòng, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt là tháng 11-1945, lực lượng ANND Hải Phòng đã tiêu diệt tổ chức Quốc dân đảng ở nhà Bảo Hương (Kiến An), bắt 43 tên, thu nhiều vũ khí, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn Quốc dân đảng, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ ở Hải Phòng - Kiến An.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng ANND Hải Phòng đã dựa vào dân, đi sâu vào vùng địch xây dựng cơ sở, nắm chắc tình hình, bền bỉ, kiên quyết đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ căn cứ và cơ sở kháng chiến, phá tề, trừ gian, phá huỷ phương tiện chiến tranh của địch để hỗ trợ cho phong trào cách mạng quần chúng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa đấu tranh giải phóng miền Nam, lực lượng ANND Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bóc gỡ và làm tan rã nhiều ổ gián điệp cài lại của Mỹ, Pháp, Anh, đặc vụ Tưởng. Điển hình như các chuyên án C30, ĐS02, GM65, ED69… làm tan rã nhiều tổ chức phản động, làm phá sản hoạt động gián điệp biệt kích của Mỹ - ngụy, cải tạo và xoá bỏ các tàn dư của xã hội cũ mà kẻ thù dễ lợi dụng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những chiến công đó đã trở thành các mốc son trong lịch sử đấu tranh chống gián điệp, tình báo của ANND Việt Nam nói chung và ANND Hải Phòng nói riêng.

Theo tiếng gọi của Đảng: tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, trên 500 lượt cán bộ chiến sỹ Công an Hải Phòng đã hăng hái lên đường chi viện cho An ninh miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại các nước bạn Lào và Campuchia. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước và thành phố đã thu được những thành tựu rất quan trọng, ngày càng củng cố tiềm lực kinh tế, quốc phòng và an ninh, đảm bảo độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Song chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình” hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội lại đứng trước thử thách mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân ủng hộ, cùng với các lực lượng Công an Hải Phòng, lực lượng ANND đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, củng cố lực lượng, đổi mới các mặt công tác và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Nêu cao ý chí cách mạng, kiên cường, đoàn kết, cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, các hoạt động tình báo gián điệp, các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phản động lưu vong và bọn khủng bố quốc tế.

Lực lượng ANND thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, hoạt động khủng bố, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội… tạo môi trường thuận lợi để thành phố Hải Phòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Trên chặng đường chiến đấu vẻ vang của mình, lực lượng ANND Hải Phòng đã có 3 tập thể là Phòng bảo vệ chính trị I, Phòng bảo vệ chính trị IV và Phòng trinh sát ngoại tuyến được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 25 tập thể và 202 cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của các cấp.

Thành uỷ, HĐND, UBND TP tặng bức trướng “Tận trung với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ghi nhận thành tích, chiến công của lực lượng ANND Hải Phòng qua 65 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành. Thành tích và chiến công của lực lượng ANND Hải Phòng đã góp phần xây dựng và tô thắm phẩm chất cao quý của lực lượng ANND Việt Nam “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng” và truyền thống của thành phố Cảng “Trung dũng, quyết thắng”.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó “mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” (Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI).

Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn mới, phải xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời các lực lượng Công an Hải Phòng nói chung và ANND nói riêng phải giữ vững và phát huy cao độ truyền thống quý báu của lực lượng để mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

ANHP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông