Phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng giữ gìn TTATGT

16:07 03/06/2016

CATP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp số 965/QCPH-V28-C67, ngày 14-3-2016, giữa Cục V28 và Cục C67 Bộ Công an về công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, quy chế phối hợp nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng PC67, Phòng PC68, công an các huyện, quận, các đơn vị liên quan với Phòng PV28 trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đặc biệt, việc thực hiện quy chế sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa giao thông của cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong việc chấp hành Luật giao thông nhằm làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện quy chế cần huy động lực lượng CAX, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, làm giảm tai nạn giao thông ở cơ sở, nhất là ở địa bàn nông thôn.

TN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông