Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

20:25 29/07/2023

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc CATP, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị một cách sâu rộng trong toàn Đảng bộ đồng thời quán triệt, triển khai tới 100% CBCS trong đơn vị để thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản theo đúng định hướng của Đảng uỷ CATW, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng điểm, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố hướng dẫn kỹ năng cho lực lượng PCCC cơ sở.

 Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc phòng đã khẩn trương cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 12 vào các kế hoạch, chương trình hành động; các đề án, chuyên đề nghiệp vụ nhất là trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng của đơn vị.

Trong đó, Đảng bộ đơn vị ưu tiên xây dựng hệ thống tổ chức thống nhất, chuyên sâu, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, pháp chế, kỷ luật, kỷ cương; đầu tư tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại, trong đó xác định rõ lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2025 tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, Phòng PC07 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Với phương châm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từ đó, toàn Đảng bộ đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện nghị quyết.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Khu công nghiệp DeepC2B, quận Hải An

Chỉ sau hơn nửa năm, hiệu quả các mặt công tác của đã Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được nâng lên rõ rệt.  Đơn vị đã tổ chức 83 lớp huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 2.701 người, cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC cho 1.037 người, chứng nhận nghiệp vụ CNCH cho 218 người.

Ngoài ra, đơn vị đã tiến hành thẩm duyệt về PCCC 205 hạng mục, công trình; nghiệm thu về PCCC 124 hạng mục, công trình; hướng dẫn chủ đầu tư, cơ quan thiết kế chỉnh lý các điểm chưa bảo đảm tiêu chuẩn, quy phạm về PCCC; tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 1.655 lượt cơ sở, phương tiện; đình chỉ 7 cơ sở, xử phạt 91 cơ sở vi phạm an toàn về PCCC và CNCH.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung hoàn thành xây dựng 101 phương án chữa cháy của cơ quan Công an và 201 phương án CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tổ chức thực tập 125 phương án chữa cháy và CNCH; hướng dẫn cơ sở tự xây dựng 63 phương án chữa cháy, 14 phương án CNCH; hướng dẫn cơ sở tự tổ chức thực tập 165 phương án chữa cháy, 36 phương án CNCH.

Đồng thời, toàn thể CBCS đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban chiến đấu, tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy nhanh chóng, chính xác; thực hiện nghiêm việc giao ban, giao ca, tăng cường báo động thực tập các tình huống; duy trì kiểm tra đột xuất công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hải Phòng đã tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả 34 vụ cháy;điều động 42 lượt xe cùng CBCS tham gia bảo đảm an toàn PCCC và CNCH các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy cho các em học sinh

Một điểm đáng ghi nhận nữa là Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đảng ủy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác giáo dục truyền thống góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương cho cấp ủy các chi bộ và toàn thể CBCS.

Hằng tháng, đơn vị duy trì giao ban công tác XDLL, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao thể lực cho CBCS; đôn đốc, động viên CBCS đến nghiên cứu đọc sách tại Phòng đọc của đơn vị,… qua đó tạo khí thế sôi nổi trong CBCS, từ đó từng bước đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của CBCS. Trong 6 tháng đầu năm 2023 không có đồng chí nào vi phạm bị xử lý kỷ luật;  1 tập thể và 3 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 25 tập thể và cá nhân; hằng tháng đơn vị đã biểu dương cho hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân tiêu biểu.

Nhờ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp cụ thể hoá Nghị quyết 12 cũng như các kế hoạch của Đảng ủy CATW, Đảng ủy CATP, đội ngũ đảng viên, CBCS Phòng PC07 đã nhận thức ngày càng sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết 12, những yêu cầu mới Nghị quyết đặt ra trong xây dựng lực lượng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

Những nỗ lực trên của Đảng bộ, chỉ huy đơn vị đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu cho mỗi đảng viên, CBCS không ngừng rèn luyện, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông