Phòng PC66 chấp hành nghiêm điều lệnh CAND

16:07 10/05/2011

Sáng 5-5, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP tổ chức hội nghị phát động thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và triển khai chương trình “Xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - CAHP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phòng PC66 ký giao ước thi đua chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND
Phòng PC66 ký giao ước thi đua chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND

Đây là hội nghị nhằm quán triệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ của Đảng ủy CATW về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân của cán bộ chiến sỹ, Chương trình số 409/Ctr-C66 của Bộ Công an và Kế hoạch số 08/KH-CAHP của Giám đốc CATP…

Tại hội nghị, Phòng PC66 - CATP đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện công tác chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, trong đó phát động đến toàn thể CBCS trong đơn vị hưởng ứng cuộc vận động do Đảng ủy CATW phát động, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động từ cấp chỉ huy đến CBCS; thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, quy trình, quy chế công tác, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, tạo nếp sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của toàn thể CBCS.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiên và xử lý nghiêm những trường hợp CBCS có hành vi tiêu cực, biểu hiện vi phạm đạo đức lối sống, sát hợp với đặc thù công tác, chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC, qua đó góp phần nâng cao hiệu của thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phòng ngừa tai nạn cháy nổ, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước giữa 10 đội nghiệp vụ trong đơn vị, nhằm thi đua thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, gắn với nội dung thi đua Vì ANTQ năm 2011: “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả - Vì bình yên cuộc sống - vì hạnh phúc nhân dân”, do Đảng ủy, Giám đốc CATP phát động. 

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông