Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ: Xây dựng mới 219 mô hình

16:23 18/08/2020

5 năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng ủy - Giám đốc CATP quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. CATP chủ động đổi mới công tác xây dựng mô hình, tiến hành xây dựng quy trình với 6 bước đã cụ thể hóa, thống nhất triển khai thực hiện đồng bộ tại thành phố Hải Phòng.

 

Lực lượng CAP Hạ Lý tuần tra tại khu vực ven sông Tam Bạc

Hàng quý, CATP đều tổ chức giao ban công tác phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng, sơ, tổng kết các mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả đạt được, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, khen thưởng, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể các nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, CATP hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng mới 219 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự như: khu vực biên giới, giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn giao thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa tư tưởng... Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương nhân rộng 19 mô hình; sơ, tổng kết 127 mô hình; thanh loại 75 mô hình.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông