Quận đoàn Hồng Bàng: Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”

09:54 04/09/2020

Thời gian qua, Quận đoàn Hồng Bàng đã triển khai nhiều chương trình hành động đạt hiệu quả cao, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các Cơ sở Đoàn trực thuộc. Chủ đề năm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” được đơn vị chú trọng triển khai thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn liền những điểm mới, cách làm hay, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia.
Tuổi trẻ quận Hồng Bàng tích cực tham gia dọn VSMT, xây dựng đô thị văn minh

Các phong trào thi đua phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: đăng kí đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo... được đơn vị chú trọng triển khai, tạo thành đợt thi đua rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng thông qua việc quan tâm phát triển lớp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; triển khai hướng dẫn đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú.

Tuổi trẻ quận Hồng Bàng tích cực tham gia dọn VSMT, xây dựng đô thị văn minh

6 tháng cuối năm, cùng với việc tổ chức tổng kết hoạt động Hè và Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; Quận đoàn Hồng Bàng tiếp tục tổ chức các hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” với đơn vị được phân công hỗ trợ; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, phát động cuộc vận động “Thanh niên giảm thiểu rác thải nhựa”. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, sinh hoạt Chi đoàn theo mô hình “3 có”; tổng kết công tác Đoàn – Hội - Đội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông