Quận đoàn Kiến An: Phát huy hiệu quả 24 tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”

19:37 07/03/2021

Năm 2020, triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận Kiến An đã phát huy cao độ vai trò xung kích của tuổi trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng, thông qua việc tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện vì an sinh xã hội, chung tay xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và phòng chống đại dịch Covid – 19.
Các tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, “Tủ sánh thanh niên” phát huy hiệu quả thiết thực

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên từng bước được đổi mới, đặc biệt về hình thức tổ chức các hoạt động. Trong năm, Ban Thường vụ Quận đoàn đã xây dựng, ban hành, triển khai sâu rộng kế hoạch đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi quận năm.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, lối sống văn hóa cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn quận, từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

Cụ thể, trong năm, Quận đoàn Kiến An đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua: “Thiếu nhi Kiến An thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Trồng cây nhớ Bác - Vì thành phố xanh”...

Đáng chú ý, Quận đoàn đã duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực của 24 tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” tập hợp được trên 5.000 cuốn sách các loại. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kiến An” cũng được Quận đoàn triển khai hiệu quả. Từ đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông