Quận Hải An: Tổ chức lễ chào cờ và hát Quốc ca tại công sở

10:09 07/06/2018

​ Thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ, sáng 4-6, Quận ủy, HĐND, UBND UBMTTQ VN quận Hải An tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tại hội trường Trung tâm hành chính quận.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Hải An chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tại hội trường Trung tâm hành chính quận

Các đồng chí: Phạm Thành Văn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Phạm Chí Bắc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Ngọc Tuất, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo UBMTTQ VN quận, các đoàn thể chính trị xã hội quận, lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị làm việc tại trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ VN quận cùng thực hiện nghi lễ.

Nghi thức chào cờ và hát Quốc ca được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Hải An thực hiện trang nghiêm vào đúng 7h sáng. 

Thông qua thực hiện nghi thức đã giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhắc nhở nhau làm tròn nhiệm vụ công dân, thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng hứa làm tốt trách nhiệm vì sự phát triển quận Hải An, thành phố Hải Phòng, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đây là buổi đầu tiên quận Hải An tổ chức lễ chào cờ, và sẽ tiếp tục duy trì theo thông lệ mỗi tháng 1 lần, vào sáng thứ 2 của tuần đầu tiên trong tháng.

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông