Quận Hồng Bàng phát huy tinh thần “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”

17:46 23/06/2022

Quận ủy Hồng Bàng vừa tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 500-QĐ/QU ngày 18-5-2016 của Ban thường vụ Quận ủy ban hành Tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Qua 6 năm triển khai thực hiện đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó đa số cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc và chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc nêu gương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm…

 

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng cho biết, sau khi Quyết định số 500-QĐ/TU được ban hành, Quận ủy Hồng Bàng đã yêu cầu các tổ chức, cơ sở Đảng quán triệt nội dung của Quyết định số 500-QĐ/TU, gắn việc thực hiện tiêu chí xây dựng con người HồngBàng “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Quận ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 500-QĐ/TU, chú trọng việc áp dụng một cách sáng tạo các tiêu chí vào thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; phát hiện, bồi dưỡng, kịp thời khen thưởng các tấm gương điển hình, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện.

 Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan traoHuy hiệu Đảng, đợt 19-5-2022 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Sở Dầu

Quận ủy Hồng Bàng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các tiêu chí xây dựng con người Hồng Bàng “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đảng ủy các phường, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cổng thông tin điện tử, loa truyền thanh phường; xây dựng các cụm pa-nô tuyên truyền tại các khu vực, tuyến đường chính; đưa nội dung triển khai Quyết định số 500-QĐ/TU vào sinh hoạt chi bộ…  

Một số đơn vị như Đảng ủy phường Minh Khai đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền qua mạng Facebook, Zalo của các chi bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong quận tuyên truyền những nội dung của các tiêu chí vào nội dung sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, tổ chức sinh hoạt CLB, hội nghị tọa đàm, giao lưu gặp mặt, lồng ghép với các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng con người Hồng Bàng “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, từ các đồng chí lãnh đạo Quận ủy – UBND quận đến cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với đó, việc đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân đã tác động khá tích cực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần hiện thực hóa chủ đề hằng năm của quận. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất của trong thực hiện Quyết định số 500-QĐ/QU là tinh thần “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Hồng Bàng.

Đặc biệt, với vai trò lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ Quận ủy, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận, các địa phương, đơn vị được đề cao trong việc tập trung xác định và khơi thông những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của quận, trong đó nhiều mặt công tác đã có hiệu quả thực sự như công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị…

Có thể nói, điểm nổi bật đáng ghi nhận nhất sau 6 năm thực hiện Quyết định số 500-QĐ/TU của Ban thường vụ Quận ủy Hồng Bàng là cho đến nay, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng con người Hải Phòng “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” đã từng bước tạo được chuyển biến mạnh mẽ  và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và học tập theo Bác Hồ kính yêu trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, tạo tiền đề xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác tốt, sâu sát với thực tiễn…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông