Quận Kiến An: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22%

21:37 23/01/2024

Năm 2023, quận Kiến An duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 754.505 triệu đồng, tăng 1,5% kế hoạch thành phố giao, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn quận ước đạt 12.670.113 triệu đồng, tăng 0,98% kế hoạch thành phố giao, tăng 22% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 2.114.618 triệu đồng, tăng 0,67% so kế hoạch thành phố giao, tăng 22,1% so cùng kỳ. Cùng với đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của quận ước đạt 139.920 triệu đồng, tăng 6,69% kế hoạch thành phố giao, tăng 3,29% so cùng kỳ năm 2022. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 637.221 triệu đồng, đạt 123,9% kế hoạch thành phố giao, đạt 107,7% kế hoạch HĐND quận quyết định, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2022.

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn quận ước đạt 12.670.113 triệu đồng

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi được địa phương chú trọng triển khai kịp thời, đúng chính sách, đúng đối tượng.

Đáng chú ý, quyết liệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm của thành phố và của quận là“Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số”, quận Kiến An đã chú trọng thu hút đầu tư, tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án xây dựng, chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển không gian đô thị quận.

Mặt khác, quận ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong tiến trình chuyển đổi số, tạo bước chuyển biến rõ nét, góp phần từng bước nâng cao chỉ số xếp hạng của quận. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư được quận đặc biệt quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thấu đáo, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người tạo thành điểm nóng. Nhờ đó, tình hình chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận được duy trì giữ vững ổn định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông