Quận Lê Chân: Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số

13:15 25/09/2023

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công tác chuyển đổi số, thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quận Lê Chân đã triển khai đồng bộ các giải pháp triển hạ tầng số, từng bước xây dựng, phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.
Bộ phận một cửa UBND quận Lê Chân

 Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thí điểm một số mô hình chuyển đổi số cũng được địa phương chú trọng đẩy mạnh. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi số của địa phương đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, quận Lê Chân đã xây dựng, ban hành 7 kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số; xây dựng 4 mô hình điểm thực hiện Đề án 06/CP  của Chính phủ bước đầu đạt kết quả tốt. Cùng với đó, quận tăng cường chỉ đạo, phát huy hiệu quả vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số và Đề án 06/CP phối hợp cùng Công an và UBND các phường tuyên truyền người dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, đã hỗ trợ hơn 27.000 hộ dân làm căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động, tích cực phối hợp với Công an quận, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Giáo viên, sinh viên tình nguyện tại các trường trên địa bàn quận tổ chức hướng dẫn đăng ký và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; tổ chức tập huấn thanh toán không dùng tiền mặt đối với 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tới đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh; triển khai thực hiện mở tài khoản chuyên thu để phụ huynh trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng QR PAY của nhà trường để thanh toán các khoản thu đầu năm học 2023-2024.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa quận Lê Chân

Và để bắt kịp với tiến trình chuyển đổi số, chung tay xây dựng một xã hội số, toàn bộ hệ thống các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận đã niêm yết công khai số tài khoản, mã QR code, mobile banking hoặc trang bị máy quẹt thẻ để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay đã có  296/360 cơ sở kinh doanh và phòng khám trên địa bàn quận triển khai thanh toán không dùng tiền mặt (đạt tỷ lệ 82,22%). Ngoài ra, Phòng Lao động Thương binh - Xã hội quận cũng tiến hành chi trả 141 đối tượng BTXH qua thẻ ATM.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn quận tăng theo từng năm. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp quận là 18.750 hồ sơ trong đó đã giải quyết 18.730 hồ sơ; số hồ sơ trực tuyến trong kỳ là 18.277 hồ sơ trong đó mức độ 4 là 2.180 hồ sơ; mức độ 3 là 16.097 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,47%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp phường là 31.318 hồ sơ; đã giải quyết 31.301 hồ sơ; số hồ sơ trực tuyến trong kỳ là 31.253 trong đó mức độ 4 là 886 hồ sơ; mức độ 3 là 30.367 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,79%.

Toàn quận có 4.934 văn bản đi, trong đó có 4.872 văn bản ký số, 4.660 văn bản lãnh đạo ký số, đạt tỷ lệ 94,44%. Kết quả công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử: đạt 100% theo tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, nhằm tập trung triển khai thực hiện 3 dự án phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của quận. Đến nay, quận đã hoàn thành dự án phòng họp số - phòng họp không giấy tờ phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân. Đồng thời tiếp tục duy trì hệ thống họp trực tuyến kết nối liên thông 4 cấp phục vụ hoạt động tham gia các hội nghị trực tuyến của Trung ương, thành phố và quận; cấp 153 chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ cho các chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó, kế toán và văn thư của 37 trường học công lập trên địa bàn quận…

Thời gian tới, UBND quận Lê Chân tiếp tục thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và triển khai có hiệu quả 4 mô hình điểm Đề án 06, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông