Quận ủy Hồng Bàng đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

14:29 03/06/2022

Quận ủy Hồng Bàng vừa tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 1825-QĐ/QU của BTV Quận ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua 4 năm triển khai thực hiện đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó đa số cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc và chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc nêu gương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm…

Đảng bộ quận Hồng Bàng hiện có 67 tổ chức, cơ sở đảng (30 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở), 421 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 7754 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng về triển khai, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2018 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị, Quận ủy Hồng Bàng đã ban hành Quyết định số 1825-QĐ/QU ngày 26-7-2018 ban hành “Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Để triển khai, Quận ủy đã tiến hành quán triệt nội dung Quy định về nêu gương đến đội ngũ cán bộ quân, các cấp ủy cơ sở; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa quy định của Quận ủy về trách nhiệm nêu gương, phù hợp đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời lồng ghép với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về những điều đảng viên không được làm…

 Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân.

Qua việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận Hồng Bàng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng và thực hiện nghiêm túc cam kết theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc thực hiện cam kết, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện hàng năm đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên quận đã tích cực nêu gương trong chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định… của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Cũng qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã trở thành những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên quận Hồng Bàng luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của nhân dân, thực hiện tốt quy định đối thoại với nhân dân. Hàng năm, 100% đảng viên đều được cấp ủy nhận xét, đánh giá tốt.

Thực hiện trách nhiệm trong công tác, đảng viên trong toàn đảng bộ thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực học tạp, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, cùng với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tử quận tới cơ sở, thì sự nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên quận trong công tác phòng chống dịch bệnh đã giữ một vai trò quan trọng để quần chúng nhân dân tin tưởng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Hàng năm, có trên 91,69% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 18,3%, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ ở mức 0,1%...

Qua 4 năm thực hiện quy định về nêu gương, Đảng bộ quận Hồng Bàng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó bên cạnh việc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thì người đứng đầu đồng thời phải là người nêu gương đầu tiên, là tấm gương để cấp dưới và mọi người noi theo. Bên cạnh đó là việc thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phág hiện nhân tố điển hình, tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông