Quận ủy Hồng Bàng: Tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống

16:16 13/12/2017

Chiều 13-12, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm qua, Quận  ủy, Ban thường vụ Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và các cấp ủy đảng quận Hồng Bàng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện sáng tạo, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định. Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hơn 100 tổ chức, cơ sở Đảng; giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại tố cáo; xử lý kỷ luật Đảng chính xác, kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định.

Năm 2018, xác định công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên , Quận ủy, cấp ủy cơ sở quận Hồng Bàng phấn đấu giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất và thực hiện dân chủ trong đảng. Tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện công tác cán bộ, cải cách hành chính, quản lý đất đai, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, quản lý thu chi ngân sách…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát được biểu dương, khen thưởng; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ sở trực thuộc Quận ủy cũng cùng nhau ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông