Quận uỷ Kiến An: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm tra

17:35 10/04/2024

Nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện, kịp thời của Trung ương, Thành ủy trong việc triển khai Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An vừa có công văn yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quận nghiêm túc tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quận tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, Đảng viên theo thẩm quyền quản lý toàn văn nội dung Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm quy định này; trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Quận ủy) xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Quận uỷ giao Ủy ban Kiểm tra Quận ủy theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông