Quận ủy Lê Chân: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023

12:37 11/07/2023

Sáng 11-7, Quận ủy Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023;

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Đến dự có đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cán bộ ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Trần Thu Hương – Bí thư Quận ủy trao Giấy chứng nhận tặng cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi 

Thời gian qua, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35 tại quận Lê Chân đã được tiến hành bài bản, thiết thực, hiệu quả. Các chi, đảng bộ, MTTQ VN quận và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác quán triệt Nghị quyết; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc triển khai và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh góp phần làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Thu Hương – Bí thư Quận ủy trao Giấy chứng nhận tặng 3 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi 

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Quận ủy, Ban Chỉ đạo 35 quận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư TT quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Giấy chứng nhận tặng các tập thể, cá nhân đạt giải Nhì cuộc thi 

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn quận, Quận ủy Lê Chân xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: làm tốt công tác nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng; Tăng cường xây dựng, củng cố và mở rộng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng. tích cực phản bác những tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước;

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch UBND quận Lê Chân trao Chứng nhận tặng các tập thể đạt giải Ba cuộc thi 

Tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, chủ đề năm của thành phố, quận, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; ca ngợi Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, quận, những tấm gương sáng về các hoạt động vì cộng đồng của các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời, tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó giúp lan tỏa, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt.

Các tập thể, cá nhân đạt giải Ba cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” 

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023; Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 3 Giải tập thể; 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 6 giải Ba và 10 giải Khuyến Khích.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông