Quận ủy Lê Chân: Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023

21:10 16/05/2023

Ngày 16-5, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023; Kế hoạch tổng kết, trao giải cấp Quận cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội thi Lê “Chân trong trái tim tôi” lần thứ 5 năm 2023 được triển khai với 2 phần là Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” và Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”.  

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, học viên, học sinh, sinh viên hiện đang công tác, học tập, sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận Lê Chân.

Về thời gian thi, đối với Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” sẽ được diễn ra trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 11/5/2023 và kết thúc vào ngày 11/7/2023; Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”, Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi trước ngày 20/7/2023.

Các đại biểu bấm nút phát động Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi”

Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” được Quận ủy Lê Chân tổ chức lần thứ nhất năm 2019. Liên tục 3 năm (từ 2020 - 2022) dù xuất hiện dịch bệnh Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, Quận ủy Lê Chân tiếp tục tổ chức Hội thi với hình thức phù hợp, đạt hiệu quả cao. Qua 4 năm tổ chức, Hội thi đã thực sự trở thành diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân toàn quận và thành phố; góp phần tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, giúp đưa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đồng thời phát hiện những cách làm hay, hiệu quả, những gương điển hình tiêu biểu để giới thiệu và nhân rộng trong toàn quận.

Cũng tại hội nghị, Quận ủy Lê Chân tổ chức triển khai kế hoạch tổng kết, trao giải cấp quận cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2033 và triển khai Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông