Quốc hội thảo luận về 2 dự án Luật

22:08 28/05/2024

Ngày 28-5, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi).

 Các đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) là dự án Luật lớn, có nhiều chính sách, quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân, liên quan đến tổ chức và hoạt động của một số cơ quan (như Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Cơ quan Thi hành án dân sự) và liên quan tới nhiều luật khác (như Luật tổ chức của một số cơ quan và các luật tố tụng).

Dự thảo Luật đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là về cải cách tư pháp và Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết 27); khắc phục những vướng mắc, bất cập của thực tiễn. Bên cạnh đó, đã nghiên cứu để đưa vào dự thảo Luật những nội dung đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và có sự thống nhất cao theo tinh thần Nghị quyết 27...

          Tại phiên họp, đại biểu Quốc hội góp ý về một số nội dung quy định tại dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) như: quy định Tòa án thực hiện quyền tư pháp; thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án; đổi mới Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử; Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt; về ngạch, bậc Thẩm phán; bậc Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án (; tên gọi Tòa án nhân dân các cấp; rà soát các quy định mới trong dự thảo luật đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; quy định ghi âm, ghi hình tại phiên tòa...

                                                                    Quốc hội thảo luận về 2 dự án Luật

          Đối với Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Quốc hội nhất trí cao về việc sửa đổi Luật để Thủ đô có được hành lang páp lý quan trọng nhất, thúc đẩy phát triển xứng tầm vị thế.

Các đại biểu Quốc hội góp ý vào một số nội dung cụ thể như tổ chức chính quyền đô thị; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND thành phố Hà Nội, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố và UBND phường; các chính sách phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội nhằm giúp chính quyền thành phố chủ động hơn về tổ chức bộ máy, biên chế để có thể đảm đương một cách hiệu quả vai trò, nhiệm vụ hết sức đặc thù là Thủ đô của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 Cùng với đó là các ý kiến về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố, quản lý biên chế, thu nhập tăng thêm; việc xác định cụ thể giới hạn được sử dụng không gian ngầm của người sử dụng đất; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao; việc phân quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao trong việc giao lại đất, cho thuê đất trong phạm vi khu công nghệ cao…

                                                                                                                                          Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông