Quy hoạch nông thôn mới phải đi trước một bước

14:31 13/10/2010

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tạibuổi họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xâydựng nông thôn mới thành phố nhằm thông qua chương trình, kế hoạch xâydựng nông thôn mới, triển khai các công việc cấp bách để thực hiệnchương trình trên địa bàn. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND thành phố ĐỗTrung Thoại.

Qua khảo sát bước đầu của Sở NN – PTNT, ở nhiều tiêu chí, nông thôn Hải Phòng đạt thấp. Chẳng hạn như 3 tiêu chí về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khu dân cư mới, nông thôn Hải Phòng mới đạt hơn 39%; về tiêu chí các trường đạt chuẩn cấp quốc gia mới đạt 36%, nhà văn hoá đạt tiêu chuẩn của Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch mới đạt 45%, tiêu chí về thu nhập mới đạt 24%...

Theo lãnh đạo các huyện, đây cũng là những tiêu chí khó hoàn thành trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia. Một số đại biểu đề xuất trước tiên, thành phố có chỉ đạo cụ thể về việc điều tra, khảo sát lại thực trạng nông thôn mới cho sát với thực tế, hướng dẫn chi tiết cách thức các địa phương làm quy hoạch, tăng số lượng xã làm điểm chương trình xây dựng nông thôn mới từ 4 xã lên 8 xã…

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, từ nay đến đầu năm 2011, các huyện, xã cần phải thành lập ngay ban chỉ đạo và hoàn thành xây dựng đề án, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ và người dân. Các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình và 19 bộ tiêu chí quốc gia. Các địa phương phải chú ý báo cáo đánh giá hiện trạng nông thôn phải kỹ, sát thực tế.

Chủ tịch thành phố đặc biệt nhấn mạnh các địa phương cần triển khai công tác quy hoạch trước tiên với 5 nội dung chính là quy hoạch đất đai, quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất, quy hoạch khu dân cư... Sở Xây dựng phải chủ động xây dựng quy trình, công bố danh sách các đơn vị tư vấn đủ điều kiện tham gia làm quy hoạch xây dựng nông thôn mới, từ đó, các xã ký hợp đồng với tư vấn, công bố quy hoạch, người dân được tham gia vào thực hiện quy hoạch, chú ý sử dụng tối đa các quy hoạch đã được các đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.


VH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông