Sở Tài nguyên-Môi trường tập trung đôn đốc các khoản thu từ đất, khoáng sản

20:13 25/10/2017

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà tại cuộc làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường về việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 vào chiều 25-10.

                                           Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

Theo thống kê của Văn phòng UBND TP thì hiện thành phố giao cho Sở thực hiện 2.074 nhiệm vụ, trong đó ngành đã hoàn thành 1.263 nhiệm vụ, đạt xấp xỉ 61%; có 811 nhiệm vụ đang trong quá trình thực hiện. Tuy vậy, trong khi có 506 nhiệm vụ hoàn thành đúng và trước thời hạn thì cũng có tới 757 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.

Tại cuộc họp, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở như Chi cục quản lý đất đai, môi trường, biển và hải đảo, Trung tâm quan trắc, đo đạc, phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai…đã làm rõ một số nhiệm vụ cụ thể được giao, khó khăn về thiếu cán bộ, phương tiện, thiết bị làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Sau khi nghe ý kiến của ngành, chuyên viên thuộc Văn phòng UBND TP theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch thành phố khẳng định: Khối lượng nhiệm vụ mà Sở được giao vừa nhiều, khó, vừa nhạy cảm.

Thời gian qua, từ lãnh đạo đến đội ngũ chuyên viên, nhân viên của ngành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, song cũng còn nhiều nhiệm vụ chưa đảm bảo về tiến độ.

Trong những tháng cuối năm 2017 này, Sở tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành các chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố giao và một số kiến nghị của cử tri; phối hợp đôn đốc các khoản thu từ đất, khoáng sản để góp phần tăng thu ngân sách (nhiệm vụ này sẽ được thống kê, báo cáo hàng tuần); cử cán bộ hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm; tham mưu cho UBND TP hoàn thiện văn bản trả lời Thủ tướng Chính phủ về dự án của Sun Group; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng môi trường thành phố, nhất là môi trường nước, rác thải; tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong thực hiện đánh giá tác động môi trường…

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông