Sở TNMT kiến nghị thu hồi đất 19 dự án chậm tiến độ

15:15 03/10/2017

Tăng cường thực hiện thu hồi đất theo Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND ngày 29-3-2016 của HĐND thành phố, thời gian qua, Sở Tài nguyên-môi trường đã phối hợp với các quận, huyện tiến hành rà soát 242 địa điểm với tổng diện tích là 2.312,93 ha

 

                                 Sở TNMT sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố thu hồi những dự án sử dụng đất không hiệu quả

Trong đó, đối với 54 địa điểm chưa giải phóng mặt bằng, UBND TP đã chấm dứt hoạt động 30 dự án (diện tích 393,61 ha đất); ngành báo cáo UBND TP tiếp tục chấm dứt hoạt động dự án đối với 14 dự án (diện tích 241,67ha); 10 địa điểm còn lại (diện tích 99,6 ha), đã làm việc với UBND các quận huyện, chủ đầu tư để xác định hành vi vi phạm, từ đó hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP xem xét, dừng hoạt động.

 Song song, ngành cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác định hành vi và xử lý đối với 59 dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, sử dụng không đúng mục đích.

Trong đó,  UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 12 dự án (diện tích 243,60 ha); Sở trình UBND TP xem xét thu hồi 19 dự án (diện tích 105,98 ha); đang tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND TP xử lý vi phạm đối với 27 dự án (diện tích 118,32 ha).

Đối với 74 địa điểm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và 55 địa điểm do UBND các quận, huyện đề xuất kiểm tra, xử lý, Sở đã phân công 3 nhóm công tác để lập kế hoạch kiểm tra, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định, dự kiến hoàn thành việc kiểm tra, xử lý trong năm 2017.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông