Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu

15:25 22/11/2023

Thực hiện Văn bản số 4880/BVHTTDL- VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có ý kiến chỉ đạo giao Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tổ chức thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm về thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn (thi người đẹp, người mẫu) trên địa bàn thành phố theo quy định. Tổ chức rà soát toàn diện các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn đã được chấp thuận (nếu có), kiểm tra các điều kiện bảo đảm, cương quyết dừng, đình chỉ các cuộc thi không đáp ứng được yêu cầu; kiểm tra rà soát mục đích, mục tiêu, yêu cầu trong các cuộc thi để tìm ra biểu tượng sắc đẹp thực sự, đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của người Phụ nữ Việt Nam để tham mưu việc quyết định số lượng cuộc thi tổ chức trên địa bàn thành phố bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm về thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố

Cùng với đó đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; đặc biệt, tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi ban hành văn bản chấp thuận theo thẩm quyền; kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông