Tăng cường công tác công an, góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

16:49 04/07/2023

Lực lượng kiểm ngư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thực thi pháp luật trên biển

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24-2-2023 của UBND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 và chỉ đạo của Bộ Công an về việc tiếp tục triển khai công tác công an góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng ” đối với khai thác IUU, Giám đốc CATP vừa có văn bản yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Giám đốc CATP về công tác Công an góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” đối với khai thác IUU. Trong đó, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý hình sự số đối tượng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để răn đe, tuyên truyền, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” đối với khai thác IUU.

Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các địa phương có nhiều tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản đẩy mạnh công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền quy định của pháp luật về chống khai thác IUU; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài; vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Đồng thời, rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý, xác minh số ngư dân bị nước ngoài bắt giữ được thả về nước, trả về lại địa phương để làm rõ nguyên nhân bị bắt giữ; thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến phía nước ngoài đối xử thô bạo với ngư dân của Hải Phòng trên các vùng biển để phục vụ công tác đấu tranh ngoại giao.

Mặt khác, tổng hợp hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 42/2019 NĐ-CP ngày 16-5-2019 của Chính phủ, đặc biệt là hồ sơ xử phạt đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài nằm trong danh sách tàu cá khai thác IUU và hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản được quy định tại Điều 20, Nghị định này do lực lượng công an trực tiếp xử phạt hoặc tham mưu cho các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xử phạt. Tăng cường công tác nắm tình hình, báo cáo, đề xuất những vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân địa phương đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; kết quả điều tra, xử lý các vụ việc có liên quan đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới, tổ chức đưa ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài hoặc làm dịch vụ chuộc tàu cá và ngư dân.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc CATP đề nghị công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung trên; báo cáo kết quả thực hiện về CATP qua Phòng An ninh kinh tế định kỳ trước ngày mùng 10 hàng quý. Phòng An ninh kinh tế có trách nhiệm giúp Giám đốc CATP theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của công an các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông