Tăng cường phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm

22:40 10/07/2023

Nhằm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm gắn với thực hiện các chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố, CATP vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2023.
Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tệ nạn ma tuý cho đoàn viên thanh niên

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TNXH

Theo đó, yêu cầu mà kế hoạch này đặt ra là cần phải phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS Công an các đơn vị, địa phương nắm vững nội dung, chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhằm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định, đạt chất lượng, hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại, tầm quan trọng của công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong tình hình mới.

Từ đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH); nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm cũng như công tác phối hợp giữa CATP với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Để triển khai hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đề ra, tại kế hoạch này, CATP đã xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an các đơn vị, địa phương. Trước hết cần phải kể đến việc tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TNXH; chủ động làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND TP, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các giải pháp phòng, chống tội phạm về ma túy, mại dâm gắn với công tác phòng, chống HIV/ADIS trong lực lượng công an; tổ chức triển khai hiệu quả, đạt các mục tiêu, yêu cầu các chương trình, kế hoạch về phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/ADIS năm 2023 đã đề ra.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên đến công tác phòng, chống ma túy, nhằm rút ra bài học, kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị đề xuất các biện pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tệ nạn ma tuý cho đoàn viên thanh niên

Đồng bộ các giải pháp giảm “cầu” ma túy

Tiếp đến là nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm “cầu” ma túy. Trong đó, cần tập trung chuyển hóa địa bàn, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn ma túy. Tổ chức thẩm định, phân loại phường, xã, thị trấn trọng điểm về ma túy theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 9-8-2010 của Bộ Công an để có biện pháp phối hợp đấu tranh, chuyển hóa.

Mặt khác, thực hiện tốt vai trò đơn vị thường trực của Tổ liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị chức năng phòng, chống ma túy tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và các địa bàn giáp ranh, nhất là tại khu vực cửa khẩu và biên giới biển.

Tăng cường công tác phối hợp, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và sản xuất, kinh doanh không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng tài liệu tuyên truyền, thông tin chuyên đề và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp liên quan; phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm soát viên về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất.

Cùng với đó là công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn thành phố, phổ biến sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy về các nội dung, điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4-12-2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Ở các nhóm nhiệm vụ kể trên, CATP giao Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức, môi giới mại dâm

Và một nhiệm vụ trọng tâm không thể không kể đến là công tác tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức, môi giới mại dâm; phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm; phối hợp với Sở TT&TT ngăn chặn và xử lý các hoạt động môi giới mại dâm sử dụng công nghệ cao, từng bước nâng dần và phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH qua mạng Internet.

Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh TNXH; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ở nhiệm vụ này, CATP giao các phòng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng An ninh Chính trị nội bộ, An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các quận/huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện.

Phòng, chống HIV/AIDS

Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu là tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công tác phòng, chống HIV/AIDS trong CATP theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Triển khai nhiệm vụ này, Phòng Hậu cần là đơn vị chủ trì, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị chức năng phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023”.

Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV trong lực lượng CATP. Xây dựng kế hoạch trang cấp phương tiện và các thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tổ chức tập huấn về dự phòng phổ cập phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Để triển khai thực hiện, CATP đề nghị công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu kế hoạch này đề ra. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định về CATP (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp.

CATP cũng giao Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc CATP đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của công an các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an, UBND TP, Ban Chỉ đạo 799 TP.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông