Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án 06/CP, Kế hoạch phối hợp số 62

17:23 27/02/2024

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP và 43 mô hình theo Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 (Kế hoạch phối hợp số 62) đối với từng sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, xã; xét báo cáo, đề xuất của CATP tại báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn Hải Phòng, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố (BCĐ) vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP và Kế hoạch phối hợp số 62.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06/CP và Kế hoạch phối hợp số 62

Theo đó, BCĐ giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; khẩn trương thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chủ động, tích cực trong việc triển khai các mô hình chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai có hiệu quả các mô hình. Hệ thống các tài liệu, văn bản thành các hồ sơ đầy đủ, liền mạch thời gian phục vụ công tác chỉ đạo, theo dõi, đánh giá.

Mặt khác, tiếp tục rà soát các trường hợp phát sinh văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và thành phố cần sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với đề án, đề xuất, báo cáo UBND TP (gửi qua CATP tổng hợp); đẩy mạnh việc số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đầu vào bảo đảm theo quy định; quản lý chặt chẽ tài khoản bộ phận Một cửa điện tử thành phố của đơn vị, không sử dụng mật khẩu mặc định, định kỳ thay đổi mật khẩu để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

Đồng thời lập danh sách cán bộ, công chức và nội dung cần tập huấn gửi về CATP để tập hợp, mở lớp tập huấn bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Có văn bản báo cáo, đề xuất rõ về việc bố trí kinh phí thực hiện đề án (nếu có) làm cơ sở để UBND TP bố trí kinh phí thực hiện đề án năm 2024. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ hàng tháng về thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch phối hợp số 62 (trước ngày 18 hàng tháng) về CATP - Cơ quan thường trực của BCĐ.

Riêng đối với các mô hình 9, 11, 16, BCĐ giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, có liên quan rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở y tế có bệnh nhân lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ bảo vệ... khẩn trương vận động, tuyên truyền, để triển khai các mô hình.

Đối với 43 mô hình theo Kế hoạch phối hợp số 62, BCĐ giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ liên quan đến 43 mô hình chủ động có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan để triển khai bảo đảm tiến độ đề ra. Liên hệ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH để được hướng dẫn, cung cấp đầu mối các đơn vị doanh nghiệp có giải pháp triển khai.

Đối với Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, BCĐ giao có đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc miễn, giảm lệ phí mở tài khoản ngân hàng đối với những đối tượng an sinh xã hội thuộc diện chi trả không dùng tiền mặt (người có công, thương binh,...). Đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố; đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ thu thập, làm sạch dữ liệu thấp, chưa thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét phê bình, chấn chỉnh. Mặt khác, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP có biện pháp đẩy mạnh việc thu thập, làm sạch thông tin người lao động, người có công... để phục vụ mô hình 38 và việc tích hợp Sổ lao động trên VNeID; tăng cường tuyên truyền về mô hình 33 (Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID).

BCĐ giao Sở Du lịch chủ trì triển khai mô hình số 13, 22; Sở Giao thông vận tải chủ trì triển khai các mô hình 12, 15, 19; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, CATP và các doanh nghiệp triển khai giải pháp, lựa chọn một số doanh nghiệp có đủ điều kiện để triển khai mô hình 14.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản nêu rõ những khó khăn, vướng mắc về định mức đơn giá trang thiết bị gửi Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để có phương án xử lý. Khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Trung tâm IOC, SOC để bảo đảm trong thời gian tới thực hiện hiệu quả ứng dụng việc kết nối với CSDLQG về DC và Trung tâm giám sát an ninh quốc gia.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với đơn vị triển khai phần mềm khắc phục lỗi nộp phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công thành phố; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND TP xây dựng kho dữ liệu dùng chung của thành phố; khẩn trương làm rõ, cung cấp danh sách các trường hợp không đối khớp được với CSDLQG về DC khi thực hiện khai thác chức năng kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với CSDLQG về DC. Chủ trì, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP cấp chữ ký số cho công dân trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan có các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về Đề án 06/CP đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp (Mô hình 26, 27).

Các đại biểu tham dự hội nghị ra mắt mô hình Thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố

BCĐ giao CATP phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiến hành khảo sát thực tế tại đơn vị kinh doanh vận tải; cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cụ thể về việc triển khai phần mềm ASM. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thông tin đăng ký thường trú gốc đảm bảo thời gian; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu dân cư để bảo đảm việc kết nối được thông suốt.

UBND quận Ngô Quyền chủ trì phối hợp với Sở Du lịch thực hiện mô hình 22; đẩy mạnh việc thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt qua tài khoản cho các đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn quận. Tăng cường việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD qua Dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID và việc thực hiện, tiếp nhận các thủ tục liên thông.

UBND huyện An Lão đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt qua tài khoản cho các đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; thay đổi mật khẩu mặc định đối với các tài khoản một cửa điện tử, tránh nguy cơ để lộ lọt thông tin trên không gian mạng. Đồng thời tăng cường việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch phối hợp số 62; việc giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử; hoàn thành việc tham gia đào tạo theo mô hình 28 “Nâng cao nhận thức Chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06” đối với các học viên đã đăng ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) để được hướng dẫn thực hiện.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông