THÔNG BÁO CẤP GCN QSDĐ NGÀY 4-10-2019

  07:20 04/10/2019

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI- CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Thông báo xét cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất

             * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Phương và bà Nguyễn Thị Ngân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 15B/111 Miếu Hai Xã, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

                 Năm 1980: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 616D có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1990: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 1784A có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1995: Tại TBĐ số 16 thửa đất số 576 có DT: 121m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 577 có DT: 66m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 606 có DT: 226m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 2005: Tại TBĐ số 6 thửa đất số 300 có DT: 423,6m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh.

                Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Đỗ Hữu Tĩnh vợ là Nguyễn Thị Hợp quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Được đăng ký đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 15/8/2006, ông Tĩnh và bà Hợp đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Văn Phương vợ là Nguyễn Thị Ngân thửa đất có DT: 45m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến TDP). DT đề nghị cấp giấy 44,3m2.

              * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Hữu Đông và bà Phạm Thùy Dương. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 15A/111 Miếu Hai Xã, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

                 Năm 1980: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 616D có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1990: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 1784A có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1995: Tại TBĐ số 16 thửa đất số 576 có DT: 121m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 577 có DT: 66m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 606 có DT: 226m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 2005: Tại TBĐ số 6 thửa đất số 300 có DT: 423,6m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh.

                Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Đỗ Hữu Tĩnh vợ là Nguyễn Thị Hợp quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Được đăng ký đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 20/3/2007, ông Tĩnh và bà Hợp đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Hữu Đông vợ là Phạm Thùy Dương thửa đất có DT: 40m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến TDP). DT đề nghị cấp giấy 37,8m2.

             * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Tường và bà Chu Thị Bích Thủy. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 11/111 Miếu Hai Xã, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

                 Năm 1980: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 616D có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1990: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 1784A có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1995: Tại TBĐ số 16 thửa đất số 576 có DT: 121m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 577 có DT: 66m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 606 có DT: 226m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 2005: Tại TBĐ số 6 thửa đất số 300 có DT: 423,6m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh.

                Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Đỗ Hữu Tĩnh vợ là Nguyễn Thị Hợp quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Được đăng ký đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 15/5/2005, ông Tĩnh và bà Hợp đã chuyển nhượng cho ông Đỗ Văn Tường và bà Chu Thị Bích Thủy thửa đất có DT: 45m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến TDP). DT đề nghị cấp giấy 44,0m2.

            * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Tác và bà Đỗ Thị Thảo. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 5/111 Miếu Hai Xã, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

                 Năm 1980: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 616D có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1990: Tại TBĐ số 01 thửa đất số 1784A có DT: 510m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 1995: Tại TBĐ số 16 thửa đất số 576 có DT: 121m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 577 có DT: 66m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh, thửa đất số 606 có DT: 226m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh. Năm 2005: Tại TBĐ số 6 thửa đất số 300 có DT: 423,6m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hữu Tĩnh.

                Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Đỗ Hữu Tĩnh vợ là Nguyễn Thị Hợp quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Được đăng ký đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 10/2/2005, ông Tĩnh và bà Hợp đã chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Tác và bà Đỗ Thị Thảo thửa đất có DT: 65m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến TDP). DT đề nghị cấp giấy 63,4m2.

                * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Quy. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 47/89 Trần Nguyên Hãn, P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

                 Nguyên là đất ở do gia đình bà Trần Thị Tiếp sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1975. Năm 1975, bà Trần Thị Tiếp thỏa thuận chuyển nhượng nhà cho ông Lại Đình Mạch, có xác nhận của Ban đại diện hành chính tiểu khu Hồ Tây, khu phố Lê Chân ngày 29/5/1975. DT chuyển nhượng do bên bán tự kê khai là 60m2. Năm 1979, ông Mạch thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Trương Thị Bình, có giấy thỏa thuận hai bên tự lập ngày 1/7/1979, không có xác nhận của cơ quan chức năng. Năm 1992, bà Bình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Chinh, giấy tờ chuyển nhượng bị thất lạc, hiện có biên bản xác định mốc giới giữa hộ bà Trần Thị Chinh và các hộ giáp ranh lập tháng 3/1993. Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất đo đạc bản đồ địa chính năm 2003, thửa đất có DT: 61,5m2 thuộc thửa đất số 421, TBĐ số 03, tên chủ sử dụng đất thể hiện là bà Trần Thị Chinh. DT đề nghị cấp giấy: 61,5m2.

      Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P.Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho hộ ông Đỗ Văn Phương và bà Nguyễn Thị Ngân; hộ ông Đỗ Hữu Đông và bà Phạm Thùy Dương; hộ ông Đỗ Văn Tường và bà Chu Thị Bích Thủy; hộ ông Đặng Văn Tác và bà Đỗ Thị Thảo, hộ bà Phạm Thị Quy theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến SDĐ trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông