THÔNG BÁO CỦA UBND PHƯỜNG SỞ DẦU

  08:43 28/09/2017

  Về việc kiểm kê lập phương án bồi thường di chuyển mộ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối rau, quả do Công ty TNHH Phương Nghĩa làm chủ đầu tư - tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

  Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 6-2-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng;

  Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 22-3-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hồng Bàng;

  Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chợ đầu mối rau, quả do Công ty TNHH Phương Nghĩa làm chủ đầu tư tai phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng;

  UBND phường Sở Dầu thông báo như sau:

  1- Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phần mộ của gia đình trên đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Chợ đầu mối rau, quả liên hệ với UBND phường kê khai, kiểm kê lập phương án bồi thường di chuyển mộ phục vụ công tác GPMB thời gian đến hết ngày 10-10-2017 để tổng hợp, phục vụ công tác bồi thường, di chuyển giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

  Quá thời hạn kể trên, UBND phường sẽ kiểm kê, lập phương án di chuyển đối với các mộ không xác định chủ về khu nghĩa trang mới theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau di chuyển sẽ không được xem xét, giải quyết.

  2- Giao công chức Địa chính đô thị XD & MT chủ trì phối hợp với Công ty TNHH Phương Nghĩa, Tổ trưởng tổ dân phố Kiến Thiết 3 đôn đốc các tổ chức, cá nhân có phần mộ trên đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu thực hiện nội dung thông báo này và thông báo kết quả về UBND phường chậm nhất ngày 30-9-2017.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

  Vũ Thế Hùng (đã ký)

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông