1. Kể từ 0 giờ ngày 27/5/2022, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Lê Đại Hành theo hướng từ đường Hồ Xuân Hương đi đường Nguyễn Tri Phương; cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đi đường Minh Khai.

2. Các phương tiện lưu thông lưu thông từ đường Đinh Tiên Hoàng đi đường Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành theo lộ trình sau: Đinh Tiên Hoàng > Điện Biên Phủ > Minh Khai > Hồ Xuân Hương.

3. Đề nghị người điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực thi công chú ý quan sát, giảm tốc độ, chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại hiện trường.

PV