Thu hồi xe công nông, 3 bánh tự chế lưu thông trên đường

10:11 20/04/2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn yêu cầu kiên quyết xử lý dứt điểm xe công nông và xe 3 bánh tự chế lưu hành trên các đường giao thông công cộng.

 

Xe công nông chở vật liệu xây dựng không được che đậy lưu thông trên QL18. (ảnh internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ, cấm triệt để xe 3 bánh tự chế, xe công nông lưu hành trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn quản lý của từng địa phương; kiên quyết thu hồi phương tiện nếu chủ phương tiện lưu hành trên đường giao thông; có giải pháp xử lý, thu hồi toàn bộ số phương tiện loại này phát sinh trên địa bàn và xem xét hỗ trợ kinh phí để các chủ phương tiện chuyển đổi sang loại phương tiện khác đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định; báo cáo kết quả rà soát số lượng phương tiện, việc xử lý thu hồi các phương tiện về Thường trực Ban ATGT tỉnh trước ngày 30-5.

Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tồn tại, lưu hành các loại phương tiện này trên địa bàn quản lý của địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm vi phạm của chủ phương tiện nếu lưu hành phương tiện trên đường giao thông; kiên quyết đình chỉ lưu hành đối với phương tiện và phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan để thu hồi, tịch thu phương tiện theo quy định; báo cáo Thường trực Ban ATGT tỉnh kết quả xử lý các vi phạm các loại phương tiện nêu trên để tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông định kỳ hằng quý hoặc đột xuất.

UBND tỉnh giao Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, tổng hợp báo cáo tại các cuộc họp của UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông