Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở phường Thành Tô (quận Hải An): Đảng vững mạnh là động lực phát triển kinh tế - xã hội

08:18 02/08/2023

Những năm trước, phường Thành Tô luôn là điểm nóng về ANTT và một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên là sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đã tiếp tay cho đối tượng hình sự lấn chiếm đất công, xây dựng nhà, mua bán trái pháp luật gây mất lòng tin đối với quần chúng nhân dân.

 

Đảng uỷ - UBND phường Thành Tô duy trì chào cờ buổi sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, động viên, khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác

Đúng trong bối cảnh đó, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, biểu hiện “tự din biến”, “tự chuyển hóa”(Kết luận số 21-KL/TW) ra đời đã như luồng gió mới giúp Thành Tô có những bước chuyển tích cực.

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy và Quận ủy quận Hải An, Đảng bộ, chính quyền phường đã tập trung chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, gắn bó với Nhân dân, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ.

Hệ thống chính trị nhờ đó được củng cố vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong phường không ngừng được nâng cao, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Gắn việc quán triệt sâu sắc Kết luận số 21 với phấn đu thực hiện tốt chủ đề công tác năm của quận, xác định nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được hiệu tốt nhất, Đảng ủy phường Thành Tô còn chủ động triển khai các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Đảng, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên định kỳ theo tháng, theo quý.

Trong 2 năm qua, phường Thành Tô duy trì tốc độ tăng trương kinh tế cao. Công tác thu ngân sách hoàn thành và vượt chỉ tiêu quận giao (năm 2021 đạt 118% kế hoạch, năm 2022 đạt 143% kế hoạch).

Địa phương còn tập trung đẩy mạnh phát triển xây dựng, thương mại dịch vụ, quan tâm khuyến khích tạo điều kiện giúp người dân phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

 lĩnh vực văn hóa xã hội, Đảng ủy phường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, làm tốt công tác phòng chống dịch nhất là trong năm 2020 và cả năm 2021.

CBCS Công an phường Thành Tô được khen thưởng về thành tích trong quản lý hành chính

Về quản lý đất đai, đô thị, Đảng ủy phường tập trung thực hiện phát triển đô thị đúng quy hoạch được phê duyệt, nghiêm túc kiểm tra phát hiện xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. UBND phường siết chặt quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phối hợp giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớntrên địa bàn...

Nổi bật nhất là cả hệ thống chính trị của địa phương đã nhanh chóng khắc phục hàng loạt vấn đề tồn tại về đất đai; làm theo tư tưởng của BácHồ về đoàn kết, chăm lo đời sống của Nhân dânvà quyết liệt giải quyết những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội.

Điển hình là việc phối hợp với thành phố, quận, các ngành chức năng liên quan tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 159 công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha. Đây được coi là cuộc cưỡng chế lịch sử của thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bùi Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, xác định vai trò quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai thực hiện Kết luận số 21, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên để tạo bước phát triển mới trong toàn Đảng bộ.

Phương châm đặt ra là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lấy đây làm đòn bẩy để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

 

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Thành Tô tham gia các cuộc hội thảo, quán triệt các kết luận của cơ quan Đảng các cấp tại cơ sở

Hiện được đánh giá là điểm sáng của quận Hải An về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, bài học từ Thành Tô là gắn mọi hoạt động với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Quy định những điều Đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương. 

Ngoài Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KH/TW và các kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường còn ban hànhHướng dẫn số 1-HD/ĐU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. 

Cùng với đó, phường đã tổ chức thành công hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của trung ương, Thành ủy, Quận ủy; hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và chuyên đề các năm cho hơn 2.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể đã tổ chức thành công 4 hội nghị với 1.856 lượt người tham dự. 

Sau khi học tập, quán triệt, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng lên; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Được biết, trong năm 2022 và 7 tháng năm 2023, 100% cán bộ, đảng viên của phường Thành Tô đều được chi bộ, cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hơn 1 năm qua, Đảng bộ chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Đảng ủy phường Thành Tô tăng đang tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở; kết hợp việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong Đảng nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông