THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 15 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ: Cải cách hành chính, đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội

17:34 27/05/2019

Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố trong hơn 3 năm qua đã được hiện thực hóa với những hành động mang tính cách mạng cao của bộ máy hành chính tại Hải Phòng. Với những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tế, Hải Phòng tiếp tục tập trung đẩy mạnh CCHC với nhiều giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục bứt phá ngoạn mục để vươn ra biển lớn...

CCHC hướng tới “xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động” (ảnh Trần Sơn)

Kỳ 3: Hướng tới xây dựng thành phố hấp dẫn, năng động

Theo Ông Phạm Hồng Hà - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ thành phố, kể từ khi Nghị quyết Đại hội 15 được triển khải, thành phố có quyết tâm chính trị rất cao và hành động quyết liệt để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội nói chung, công tác CCHC nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế. Đơn cử nhưcông tác CCHC cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của thành phố. Mặt khác, Chỉ số cạnh tranh PCI của thành phố còn ở thứ hạng thấp, cho thấy nhiệm vụ CCHC còn không ít nội dung cần phải khắc phục.

Thực hiện CCHC cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Thực tế cho thấy, trên một số lĩnh vực, TTHC còn rườm rà, phức tạp, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ, “một cửa nhưng nhiều khóa”. Đồng thời tình trạng biến tướng của “giấy phép con” ngoài các quy định của pháp luật như thỏa thuận, công văn xin ý kiến… nhất là thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC giữa sở, ngành với quận, huyện và nội ngành, giữa cơ quan của thành phố với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn còn bộc lộ hạn chế, thiếu đồng bộ.

Về điều này, có quan điểm đánh giá cho rằng đây là hệ lụy do chưa có các quy chế phối hợp chặt chẽ, cụ thể, rõ trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính ở từng khâu liên quan của quá trình liên thông.

Bên cạnh đó, chất lượng phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, sánh ngang tầm với nhiệm vụ, thậm chí còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cũng theo đánh giá của Phó Giám đốc Phạm Hồng Hà, những tồn tại, hạn chế trong xây dựng chính quyền điện tử là một trong những vấn đề đặc biệt quan tâm trong CCHC, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Ông Hà chia sẻ, Chính quyền điện tử thành phố chưa được hình thành trên phạm vi toàn thành phố, mới đang được thực hiện thí điểm tại 2 quận Hồng Bàng và Ngô Quyền. Tuy nhiên, phần mềm sử dụng tại chính quyền điện tử của 2 quận khác nhau và không kết nối liên thông. Hệ thống phần mềm một cửa hiện nay của các cơ quan, đơn vị đa dạng, nhưng thiếu thống nhất, không kết nối được trong giải quyết TTHC… Từ việc thẳng thắn nhìn nhận hạn chế này, hy vọng rằng thời gian tới công tác CCHC của thành phố sẽ tiếp tục được điều chỉnh, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 15, để CCHC thực sự trở thành điểm đòn bẩy, công cụ hữu hiệu để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 15, thành phố đã từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng, có sức lan tỏa, tạo được vị thế trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, tạo nên mối quan hệ liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển chung.

Vì vậy, công tác CCHC của thành phố trong thời gian tới tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, “xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động”.

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, có thể nói rằng việc xây dựng chính quyền điện tử gắn với phát triển thành phố-đô thị thông minh là yêu cầu tất yếu đối với Hải Phòng.

Nhằm đạt được những mục tiêu đề ra, thành phố đã xây dựngđề án “Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC nhà nước thành phố giai đoạn 2017 – 2021”.

Theo đó, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BTV Thành ủy và Nghị quyết 04/NQ-HĐND của HĐND TP. Hải Phòng cần tập trung phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp về thành phố công tác.

Song song, cần tăng cường chấn chỉnh thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nghiêm cấm các hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc liên quan tới các tổ chức, cá nhân; xây dựng quy chế giám sát, đánh giá, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Vẫn theo quan điểm của ngành Nội vụ thành phố, tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử vừa là mục tiêu, nhiệm vụ vừa là giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá, là giải pháp hiệu quả nhất để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC, đồng thời đem lại sự tiện lợi, công khai, minh bạch trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố cần xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đi đôi với nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thực thi vận hành.

Cùng với đó là ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên giải quyết về mặt thời gian đối với hồ sơ nộp trực tuyến...

Tin tưởng rằng, từ kết quả hơn 3 năm qua, bước tiếp trên lộ trình lớn, thành phố tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh CCHC, góp phần đưa Hải Phòng bứt phá đi lên, đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông