Tổng nguồn vốn huy động ngành ngân hàng tăng 9,79% so với cùng kỳ

14:53 05/03/2023

Theo số liệu của Cục thống kê thành phố, tổng nguồn vốn huy động tín dụng toàn ngành ngân hàng tính đến cuối tháng 2-2023 ước đạt 294.008 tỷ đồng, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng nguồn vốn huy động ngành ngân hàng tăng 9,79% so với cùng kỳ

Trong đó, huy động bằng VND ước đạt 273.170 tỷ đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 92,91%; huy động bằng ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 20.838 tỷ đồng, tăng 42,22% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 7,09%.

Hình thức huy động bằng tiền gửi tiết kiệm vẫn chiếm tỷ trọng lớn đạt 60,75%. Ngoài ra các hình thức huy động bằng tiền gửi thanh toán ước đạt 110.733 tỷ đồng, tăng 5,26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 37,66%; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 4.665 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,59%.

Về công tác tín dụng, tổng dư nợ cho vay đến ngày 28/02/2023 ước đạt 182.071 tỷ đồng, tăng 18,03% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu dư nợ chủ yếu là vay ngắn hạn ước đạt 93.924 tỷ đồng, tăng 20,06% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 51,59%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 88.147 tỷ đồng, tăng 15,93% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 48,41%.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông